יחידת הרחבה ממסר I/O-RP

יחידת הרחבה ממסר I/O-RP

מרחיב 8 יציאות

ממסר עצמאי

ספק כוח מטען 1.2A

נורות לחיווי תקלות

818.00