MWA500 – מודול WIFI למערכת הנטר – פרו 8144

  • תיאור

תיאור

בעזרת אפליקציה PIMALINK 2.0 המשתמש יכול לשלוט במערכת אזעקה ולבצע פעולות הבאות:

הפעלה/ כיבוי

קבלת מצב מערכת:

אזורים פתוחים, אזורים באזעקה, יומן אירועים, תקלות

שליטה על מספר מערכות

תמיכה במספר שפות

שליטה במדורים