משדר GSM-200 L4

התקנה קלה, פשוטה וקומפקטית בתוך קופסת הבקה

מאפשר גיבוי של החייגן הקווי או יכול לתפקד כחייגן ראשי

בעל תמיכה בדיווח כפול ורוב פורמטי הדיווח

סטטוסים ותקלות מדווחים ונבדקים דרך קו טלפון

ניתן לשייך מספר מנוי שונה לטלפון ול GSM באותה מערכת

1,360.00