מרחיב 16 אזורים כולל ספק ZEP516

מרחיב 16 אזורים כולל ספק ZEP516

16כניסות אזורים

שני ממסרים

בעל חיבור ללוח מקשים

זמזם לאיתור מרחיב

טמפר כרטיס ומגשר לעקיפת הטמפר

ספק כוח 4.2A

1,226.00