מרחיב פנימי 8 אזורים ZEL508

מרחיב פנימי 8 אזורים ZEL508

מאפשר הוספה של 8 אזורים נוספים ללוח הבקרה של מערכת אזעקה FORCE

מותקן במיקום ייעודי, על מתלה לוח הבקרה

8 כניסות, ממוספרים אוטומטית בבקרה מ9 -16

מחברים מהירים ומקבילים ללוח הבקרה וללוח מקשים

2 נוריות לחיווי מצב הכרטיס והתקשורת עם הבקרה

קיימת אפשרות להגנת סוף קו

376.00