יחידת הרחבה IO-16P

יחידת הרחבה IO-16P

מחוברת במקביל ללוח המקשים

בעלת 16 כניסות אזורים וממסר אחת

בעלת ספק 1.2A

הספק מחובר ליחידת הרחבה ומעביר תקלת חשמל וסוללה למערכת

יכולת לבקר את מצב אספקת המתח ומתח סוללת גיבוי

1,092.00