יחידת הרחבה IO-16

יחידת הרחבה IO-16

בעלת 16 כניסות אזורים ויציאת ממסר אחת

מתחברת במקביל ללוחות המקשים

מאפשרת חיבור קל ומהיר של אזורים מרוחקים ללוח בקרה

776.00