גלאי SWAN QUAD

גלאי SWAN QUAD

גלאי המתאים לתנאי פנים

בעל יכולות זיהוי ויציבות בכל הצורות התקנה

משתמש בטכנולוגיה ליניארית להדמיה – LINEAR IMAGING TECHNOLOGY QUAD – לניתוח מידות הגוף והבחנה בין רקע לבעלי חיים

104.00

קטגוריה: