MWA500 – מודול WIFI למערכת הנטר – פרו 832

MWA500 – מודול WIFI למערכת הנטר – פרו 832

הפעלה בעזרת אפליקציה PIMALINK 2.0 ניתן לבצע פעילות הבאות:

הפעלה מלאה

כיבוי

קבלת מצב מערכתי: אזורים פתוחים, אזורים באזעקה, ביטול אזורים, יומן אירועים מזכרון המערכת, מצב מערכת, תקלות, שליטה על כל היציאת במערכת, שליטה על מספר מערכות, תמיכה במספר שפות, שליטה במדורים.

 

444.00