מרחיב 8 יציאות OEX508

מרחיב 8 יציאות OEX508

בעל 8 יציאות ממסר להפעלת אביזרים

קיימת אופציה לחבר למרחיב ספק כח נפרד PS-2

500.00