מערכת אזעקה HUNTER – PRO 8144

מערכת אזעקה HUNTER – PRO 8144

מערכת אזעקה בעלת:

לוח בקרה, המותקן בקופסת מתכת מוגנת

לוח מקשים עם מסך LCD לשליטה ולתצוגה

גלאים

מופעלת על ידי מתח רשת חשמל ומגובה על ידי סוללה נטענת

אפשרות לחיבור עד 8 לוחות מקשים וכן אביזרים נוספים, כגון: גלאים, מגנטים, ציוד אלחוטי, סירנות, לוח מקשים מוגן.

בעזרת אפליקציה PIMALINK 2.0 ניתן להפעיל או לנטרל את המערכת מרחוק, כמו כן לקבל הודעות לטלפון חכם. ( הודעות push)

מערכת משולבת של 144/32 אזורים קווים, 24/32 גלאים אלחוטיים, 24 שלטים  או לוחות מקשים אלחוטיים

144/32 קודי משתמש ואפשרות להוסיף מספר זהה של כרטיס קרבה

עד 16 מדורים

אפשרות מגוונת של חלוקה למדורים

תקשורת מובנת למוקד אבטחה, כולל 4 אפשרויות חיבור: טלפון קווי, משדר סלולארי, מוקד רשת ורדיו אלחוטי.

בדיקות מקיפות בזמן אמת של אזורים, מתח החשמל, סוללה וקו הטלפון

בעלת לוחות מקשים עם מסך LCD ולוח מקשים ממוגן, להתקנה חיצונית

בעלת אפשרות דיווח כפול לשני מוקדים

4 מספרי טלפון לחייגן הפרטי ו4 למוקד

מנגנונים למניעת אזעקת שווא

מערכת שבת מאושרת

792.00

קטגוריה: