לוח מקשים RXN-800

לוח מקשים RXN-800

בעל תצוגה LCD גדולה וברורה

מציג לוגו, שם המוקד,מספר טלפון, כתובת אתר אינטרנט

מקשי מגע נוחים ונעימים

אפשרות לכיוון תאורה אחורית ועוצמת זמזם

בעל גישה מהירה לכל תפריט

תאורת מקשים קבוע לגישה נוחה בחושך

בעל לחצן מצוקה

662.00