לוח מקשים RXN-410

לוח מקשים RXN-410

בעל צג מורחב, עם תאורת רקע כחולה או ירוקה

מקשי גומי רכים ומוארים, עם הפקת צליל

זמזם פנימי

נוריות חיווי ירוקה ואדומה, לצורך ציון עבודה תקינה או תקלה

ניתן לראות את הסטטוס של כל המערכת כולל תקלות במבט אחד

618.00