יחידת תכנות אלחוטית לטכנאי

יחידת תכנות אלחוטית לטכנאי

יחידה כוללת:

מקלט אלחוטי עם אפשרות להתחבר לSECUBUS במערכת או ליחידת הפעלה נייחת

משדר אלחוטי המחובר ליחידת הפעלה לטכנאי

מערכת מאפשרת לטכנאי אחד לבצע את כל הבדיקות במערכת

2,336.00