יחידת הרחבה WRN

יחידת הרחבה WRN

מרחיב אלחוטי תומך בעד 32 גלאים ו24 שלטים.

תדר 433.92Hz

500.00