יחידת הרחבה IO-8N

יחידת הרחבה IO-8N

בעלת 8 כניסות אזורים ויציאת ממסר אחת

ניתן לחבר עד 16 מרחיבים למערכת אזעקה HUNTER-PRO 1844 ועד 3 מרחיבים ל HUNTER-PRO 32

מתחברת במקביל ללוח המקשים

500.00